Büyükelçilik Tarihi ve Önceki Büyükelçilerimiz

İlk misyon şefinin göreve başladığı tarih 02.08.1930'dur.
Misyonun Görev Sahası: 1967 yılına kadar Şili, bu tarihten 2010 yılına kadar Şili ve Peru, 2010 yılından itibaran Şili’dir.
Başlanğıcından itibaren görev yapan misyon şefleri ve isimleri:
-Talat Bey (Kayaalp), D. Mazlahatguzar, 2.8.1930 – 15.07.1931
- 31.07.1931tarihinde kapanmıştır.
- Akşam Abdüllahad, (1943 -1944 yılları arasında Buenos Aires Büyükelçiliği akreditedir.)
- Selahaddin R. Arbel, Elçi, 2.12.1944 – 11.04.1950
- Sedes Yümnü, G.Mazlahatgüzar, 12.04.1950 – 28.05.1950
- Bedri Tahir Şaman, Elçi, 29.05.1950 – 24.01.1954
- Sedes Yümnü, G.Mazlahatgüzar, 25.01.1954 – 28.11.1954
- Cemal Hüsnü Taray, Büyükelçi, 29.11.1954 – 13.07.1960
- Şerafettin Yula, G.Mazlahatgüzar, 13.07.1960 – 06.07.1961
- Adnan Payidarol, G.Mazlahatgüzar, 07.07.1961 – 30.07.1961
- Said Saiboğlu, G. Mazlahatgüzar, 31.07.1961 – 29.06.1962
- Cevdet Dülger, Büyükelçi, 29.06.1962 – 13.07.1966
- Taşkın Oran, G.Mazlahatgüzar, 13.07.1966 – 26.01.1967
- Mustafa Kenanoğlu, Büyükelçi, 27.01.1967 – 15.02.1967
- Sakıp Bayaz, 1974-1980
- İlhan Gökbudak, G.Mazlahatgüzar 1980-1981
- Ekrem Gökşin, 1982-1986
- Nurettin Karaköylü, 1986-1990
- Yüksel Germen 1991-1993
- İldeniz Divanlıoğlu 1993-1995
- Sadi Çalışlar, Büyükelçi, 1995- 17.12.1998
- Türel Özkarol, Büyükelçi, 27.12.1998 – 16.11.2001
- Ayşegül Alpaslan, Büyükelçi, 01.12.2002 – 17.12.2005
- Osman Ulukan, Büyükelçi, 28.12.2005 -16.11.2010
- Melih Mehmet AKAT, Büyükelçi, 01.12.2010 - 20.12.2011
- Hayati GÜVEN, Büyükelçi, 05.01.2012- 16.09.2013
- Naciye Gökçen KAYA, Büyükelçi, 15.10.2013 -

Naciye Gökçen KAYA
Naciye Gökçen KAYABüyükelçi

15.10.2013-8.1.2018

Gülin DİNÇ
Gülin DİNÇBüyükelçi

15.1.2018-

Pazartesi - Cuma

09:00 - 17:00

Konsolosluk çalışma saatleri, 10:00 - 13:00 ve 14:00 - 16:00 saatleri arasındadır.
1.1.2019 Yeni Yıl
19.4.2019 Kutsal Cuma
1.5.2019 İşçi Bayramı
21.5.2019 Deniz Kuvvetleri Günü
1.7.2019 Aziz Peter ve Aziz Paul Günü
16.7.2019 Bakire Meryem Yortusu
15.8.2019 Meryem'in Göğe Yükselişi Bayramı
18.9.2019 Şili Ulusal Bağımsızlık Bayramı
19.9.2019 21.9.2019 Şili Ordu Zaferleri Günü
14.10.2019 Kolomb Günü
31.10.2019 Reform Günü
1.11.2019 Azizler Yortusu
8.12.2019 Lekesiz Doğum Bayramı
25.12.2019 Noel Günü