Türkiye Cumhuriyeti

Santiago Büyükelçiliği

Büyükelçilik Tarihi ve Önceki Büyükelçilerimiz

İlk misyon şefinin göreve başladığı tarih 02.08.1930'dur.
Misyonun Görev Sahası: 1967 yılına kadar Şili, bu tarihten 2010 yılına kadar Şili ve Peru, 2010 yılından itibaran Şili’dir.
Başlanğıcından itibaren görev yapan misyon şefleri ve isimleri:
-Talat Bey (Kayaalp), D. Mazlahatguzar, 2.8.1930 – 15.07.1931
- 31.07.1931tarihinde kapanmıştır.
- Akşam Abdüllahad, (1943 -1944 yılları arasında Buenos Aires Büyükelçiliği akreditedir.)
- Selahaddin R. Arbel, Elçi, 2.12.1944 – 11.04.1950
- Sedes Yümnü, G.Mazlahatgüzar, 12.04.1950 – 28.05.1950
- Bedri Tahir Şaman, Elçi, 29.05.1950 – 24.01.1954
- Sedes Yümnü, G.Mazlahatgüzar, 25.01.1954 – 28.11.1954
- Cemal Hüsnü Taray, Büyükelçi, 29.11.1954 – 13.07.1960
- Şerafettin Yula, G.Mazlahatgüzar, 13.07.1960 – 06.07.1961
- Adnan Payidarol, G.Mazlahatgüzar, 07.07.1961 – 30.07.1961
- Said Saiboğlu, G. Mazlahatgüzar, 31.07.1961 – 29.06.1962
- Cevdet Dülger, Büyükelçi, 29.06.1962 – 13.07.1966
- Taşkın Oran, G.Mazlahatgüzar, 13.07.1966 – 26.01.1967
- Mustafa Kenanoğlu, Büyükelçi, 27.01.1967 – 15.02.1967
- Sakıp Bayaz, 1974-1980
- İlhan Gökbudak, G.Mazlahatgüzar 1980-1981
- Ekrem Gökşin, 1982-1986
- Nurettin Karaköylü, 1986-1990
- Yüksel Germen 1991-1993
- İldeniz Divanlıoğlu 1993-1995
- Sadi Çalışlar, Büyükelçi, 1995- 17.12.1998
- Türel Özkarol, Büyükelçi, 27.12.1998 – 16.11.2001
- Ayşegül Alpaslan, Büyükelçi, 01.12.2002 – 17.12.2005
- Osman Ulukan, Büyükelçi, 28.12.2005 -16.11.2010
- Melih Mehmet AKAT, Büyükelçi, 01.12.2010 - 20.12.2011
- Hayati GÜVEN, Büyükelçi, 05.01.2012- 16.09.2013
- Naciye Gökçen KAYA, Büyükelçi, 15.10.2013 -

 
Naciye Gökçen KAYA
Büyükelçi
15.10.2013-01.10.2017