Türkiye Bursları Türkçe Dil Eğitim Burs Modülü

Santiago Büyükelçiliği 08.08.2014

Yabancı ülke kamu görevlileri ile akademisyenlerin ülkemizde Türkçe dil eğitimi almasını teminenYunus Emre Türk Dili Burs ProgramıTürkçe Dil Eğitimi Burs Modülü oluşturulmuştur.

2014 yılında pilot uygulaması yapılması planlanan modülde ülkemizin dış temsilciliği bulunan veya bu temsilciliklerimizden birine akredite olan ülkelerden öğretim görevlileri, araştırmacı ve kamu çalışanlarına akademik bir çalışma yapma şartı olmaksızın Türkçe öğrenme imkânı sunulacak ve pilot uygulama kapsamında her ülkeden dış temsilciliğimizin ilişkilerimizin geliştirilmesinde yarar gördüğü kamu kurumu veva üniversiteden akademisyen olmak üzere bir kişinin azami 10 aylık süre boyunca Türkçe dil eğitimi için burslandırılması planlanmaktadır.

Türkçe Dil Eğitimi Burs Modülüne kabul edilecek adaylarda aranan özellikler aşağıda kayıtlıdır.

-Dış temsilciliklerinin bulunduğu veya bu temsilciliklerimizden birine akredite olan ülkelerden birinin vatandaşı olmak,

- Kamu çalışanları için ilgili kurumda en az 3 yıl çalışmış ve tercihen yüksek lisans/doktora derecesine sahip olmak,

- Araştırmacılar ve bilim insanları için bir üniversitede çalışıyor olmak ve doktorasını tamamlamış veya hâlihazırda doktora eğitimine devam ediyor olmak,

- Araştırmacılar ve bilim insanları için Türkiye ile ilgili bir konuda ve sosyal bilimler alanında çalışıyor olmak,

- Burslandırma yılının ilk günü itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak,

-Türkiye Bursları'nın diğer burs programlarından faydalanmamış/ faydalanmıyor olmak,

-Öğretim görevlileri ve kamu çalışanlarının kurumlarından tavsiye ve izin mektubu almaları (Mektubun ücretli (miktarı ile birlikte) veya ücretsiz izin durumunu belirtmesi esastır).

Türkçe Dil Eğitimi Burs Modülünün ilke ve esasları şu şekilde belirtilmektedir.

-Burs programı, öğretim görevlileri, araştırmacı ve kamu çalışanlarına akademik bir çalışma yapma şartı olmaksızın Türkçe öğrenme imkânı sunmaktadır.

- Her ülkeden 1 (bir) kişi burslandırılacaktır.

- Bursun süresi 8-10 aydır.

- Burs, Türkçe dil eğitimi giderleri ile birlikte aylık burs ödemesi, Türkiye'ye ilk geliş ve eğitimden sonra Türkiye'den dönüş ulaşım ve barınma masraflarını kapsamaktadır.

- Aylık burs miktarı 2014 yılı için 1.500 TL'dir (yaklaşık 705 USD).

-Türkçe eğitimleri İstanbul, Ankara ve/veya İzmir'de gerçekleştirilecektir.

- Burs programının, 15 Ekim 2014 tarihinde başlaması planlanmaktadır.

Bu çerçevede, Türkiye Bursları Yunus Emre Türk Dili Burs Programı Türkçe Dil Eğitimi Burs Modülünün yukarıda bahsedilen uygulama esasları temelinde ve 2014 yılına mahsus olmak üzere aday başvurularının ilgili dış temsilciliklerimiz vasıtasıyla www.turkiyeburslari.gov.tr/index.php/tr/yetlp-application-form internet sayfası uzantısından indirilecek başvuru formunun doldurulması ve başvuru formunda istenen diğer belgelerleYurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'naöncelikle elektronik posta yoluyla turkcebursu@turkiyeburslari.gov.tr adresine 31 Ağustos 2014 tarihine kadar ulaştırılması gerekmektedir.

Atatürk

Gülcan Akoğuz Ambassador
Monday - Friday

09:00 - 17:00

Consulate working hours are 10:00 - 13:00 and 14:00 - 16:00.
1/1/2021 New Year
4/2/2021 Good Friday
5/1/2021 Labor's day
5/21/2021 Navy Day
6/28/2021 Saint Peter and Saint Paul Day
7/16/2021 Our Lady of Mount Carmel
8/15/2021 Assumption Day
9/18/2021 Independance Day of Chile
9/19/2021 Army Day
10/11/2021 Race Day (Columbus Day)
10/31/2021 Reformation Day
11/1/2021 All Saints' Day
12/8/2021 Feast of the Immaculate Conception
12/25/2021 Christmas Day